ALT - badanie ALT z krwi w diagnozie chorób wątroby - Diagnostyka (2023)

nazwa badania

kod oferty

20

kod ICD

I17

kategoria badań

Badania podstawowe i biochemiczne, Choroby wątroby

Ogólnopolski czas oczekiwania na wynik 1 dzień. Wybierz placówkę, by zobaczyć czas oczekiwania w Twojej placówce.

ALT - Krótko o badaniu

ALT. Oznaczenie aktywności enzymu wątrobowego: aminotransferazy alaninowej (ALT), umożliwia rozpoznawanie, różnicowanie i ocenę ciężkości chorób wątroby. Stosowane jest w diagnostyce ostrych i przewlekłych stanów zapalnych wątroby. Najistotniejszą przyczyną wzrostu poziomu ALT we krwi są ostre choroby zapalne wątroby, natomiast najwyższy wzrost obserwowany jest w przypadku toksycznego lub niedokrwiennego uszkodzenia wątroby.

ALT - Więcej informacji

Badanie aminotransferazy alaninowej (ALT) jest testem przesiewowym w rozpoznawaniu, różnicowaniu i ocenie ciężkości chorób wątroby. Aminotransferaza alaninowa (ALT) jest enzymem cytoplazmatycznym występującym głównie w komórkach wątroby i nerek oraz w mniejszym stężeniu w tkankach innych narządów (m.in. serca, płuc, mięśni szkieletowych). W przypadku komórek wątroby, nawet niewielkie zmiany wpływające na właściwości błon komórkowych, nie wspominając o komórkach degenerujących lub uszkodzonych, uwalniają do przestrzeni pozakomórkowej aktywne enzymy komórkowe. Najważniejszą przyczyną wzrostu poziomu ALT we krwi są ostre choroby zapalne wątroby. Dla ostrego zapalenia wątroby charakterystyczny jest wzrost aktywności nie przekraczający 10-krotnej wartości górnej granicy zakresu referencyjnego (aktywność ok. 300 U/l ). W przypadku przewlekłego zapalenia, wyniki badania nie przekraczają zwykle 4-krotnej wartości górnej granicy zakresu referencyjnego, zaś w przypadku toksycznego lub niedokrwiennego uszkodzenia wątroby, aktywność może przekroczyć górną granicę referencyjną nawet stukrotnie. W przypadku wirusowego zapalenia wątroby, wzrost aktywności aminotransferazy wyprzedza o 7-14 dni wystąpienie żółtaczki.

Więcej

Przygotowanie do badania

Krew pobierać na czczo (ze względu na ALT) między godz. 7.00-10.00. Zaleca się, by ostatni posiłek poprzedniego dnia był spożyty nie później niż o godz.18.00.

ALT - badanie ALT z krwi w diagnozie chorób wątroby - Diagnostyka (1)

Rytm dobowy

Zmienność dobowa; zachowywać porę pobrania

ALT - badanie ALT z krwi w diagnozie chorób wątroby - Diagnostyka (2)

Głodzenie

Na czczo (13-14 h), o 7.00-10.00, ostatni posiłek poprzedniego dnia o 18.00.

Czynniki mogące mieć wpływ na wynik badania

Niedobór witaminy B6.

Możliwe przyczyny odchyleń od normy

Podwyższone wartości: choroby zapalne wątroby (w tym autoimmunizacyjne i toksyczne), zawał mięśnia sercowego, zakażenia (HAV, HBV, HCV, HSV, CMV, EBV), choroby mięśni (zapalenie, urazy, zabiegi chirurgiczne), ostre zapalenie trzustki, zawał płuc, hemoliza wewnątrznaczyniowa, nowotwory, leki, ciąża i połóg, wysiłek fizyczny, choroba alkoholowa, hemochromatoza, choroba Wilsona, stwardniające zapalenie dróg żółciowych, niedobór alfa-1-antytrypsyny, pierwotna marskość żółciowa, niealkoholowe stłuszczeniowe zapalenie wątroby. Obniżone wartości: niewydolność nerek, niedobór witaminy B6.

Badanie ALT – co to jest?

Badanie ALT – aminotransferazy alaninowej polega na oznaczeniu aktywności tego enzymu wątrobowego we krwi. Pomiar aminotransferazy alaninowej najczęściej wykonywany jest jako element tzw. „prób wątrobowych”. Obok tego zestawu badań dodatkowo oznaczane są także inne parametry związane ze stanem zdrowia wątroby oraz dróg żółciowych.Wątroba odgrywa niezwykle istotną rolę w funkcjonowaniu zarówno układu pokarmowego, jak i całego organizmu człowieka. Poprzez produkcję żółci uwalnianej do światła przewodu pokarmowego umożliwia prawidłowe trawienie związków tłuszczowych zawartych w pożywieniu. Dodatkowo, wątroba odpowiedzialna m.in. jest za detoksykację krwi, czyli usuwanie z niej wielu szkodliwych dla zdrowia substancji.W prawidłowych warunkach ALT znajduje się wewnątrz komórek wątrobowych. W przypadku nawet niewielkich, ograniczonych, uszkodzeń tkanek tego narządu dochodzi do uwolnienia cząsteczek aminotransferazy alaninowej do przestrzeni pozakomórkowej oraz przedostania się ich do krwi, w której mogą zostać wykryte przez opisywane badanie laboratoryjne. Z tego względu badanie ALT we krwi jest niezwykle czułym wskaźnikiem dla różnego typu procesów chorobowych dotyczących wątroby.Wykrycie podwyższonej aktywności aminotransferazy alaninowej we krwi nie jest związane z określoną jednostką chorobową – zjawisko to może wskazywać na różnego typu schorzenia wątroby, które niekorzystnie wpływają na jej funkcjonowanie. Warto pamiętać, że najczęściej badanie ALT przeprowadzane jest razem z oznaczeniem aktywności innego enzymu – AST, czyli aminotransferazy asparaginianowej. Jednoczesne oznaczenie obu tych parametrów oraz zestawienie ich wartości ze sobą dostarcza bardziej kompleksowych informacji na temat stanu zdrowia osoby badanej.

Kiedy należy wykonać badanie ALT?

Badanie ALT (razem z oznaczeniem innych parametrów wątrobowych) zalicza się do podstawowych badań profilaktycznych. Są to testy laboratoryjne, które powinny być wykonywane regularnie, nawet jeżeli nie występują jakiekolwiek dolegliwości chorobowe. Przeprowadzenie pełnego zestawu badań profilaktycznych zaleca się osobom dorosłym około raz do roku.Oznaczenie ALT w celach profilaktycznych jest szczególnie istotne, jako że wiele chorób wątroby może rozwijać się przez długi czas w sposób całkowicie bezobjawowy. Wątroba posiada dobrze wykształcone zdolności kompensacyjne – oznacza to, że w przypadku uszkodzenia części miąższu tego narządu jego funkcje przejmują pozostałe, zdrowe tkanki wątrobowe. Z tego powodu pierwsze objawy schorzeń wątroby często pojawiają się dopiero w momencie, gdy zmiany patologiczne są znacząco zaawansowane, a możliwości leczenia – ograniczone. Dzięki regularnemu wykonywaniu badań profilaktycznych, takich jak oznaczenie aktywności enzymu ALT we krwi możliwe jest wykrycie wielu tych schorzeń na najwcześniejszych etapach ich rozwoju oraz wdrożenie właściwego leczenia, które pozwoli na zatrzymanie postępu choroby oraz uniknięcie poważnych powikłań zdrowotnych.Badanie ALT we krwi żylnej przeprowadzane jest także w monitorowaniu progresji rozpoznanych wcześniej chorób wątroby oraz dróg żółciowych. Dzięki ocenie dynamiki zmian aktywności ALT w czasie lekarz jest w stanie ocenić przebieg kliniczny danego schorzenia oraz odpowiedź na wdrożone do tej pory leczenie.

Kto powinien wykonać badanie ALT?

Poza przeprowadzaniem badania ALT w celach profilaktycznych, test ten wykonywany jest także podczas diagnozowania przyczyn objawów wskazujących na różnego typu schorzenia wątroby, które mogą prowadzić do zaburzeń jej funkcjonowania. Badanie ALT powinno zostać wykonane w przypadku, gdy dana osoba doświadcza dolegliwości takich jak m.in.:

 • Ból zlokalizowany w prawym podżebrzu,
 • Przewlekłe zmęczenie,
 • Nudności oraz wymioty,
 • Zaburzenia apetytu,
 • Żółtaczka – zmiana zabarwienia skóry oraz błon śluzowych na żółty kolor,
 • Zmiana zabarwienia moczu (na ciemniejszy kolor),
 • Zwiększenie obwodu brzucha (wodobrzusze),
 • Odbarwienia stolca,
 • Częste, przedłużające się krwawienia,
 • Łatwiejsze siniaczenie się, nawet przy niewielkich urazach.

Badanie parametrów wątrobowych powinno być także wykonywane przez osoby wykazujące czynniki ryzyka rozwoju uszkodzeń tkanek tego narządu, takie jak m.in. nadmierne spożywanie alkoholu, rozpoznane w przeszłości wirusowe zapalenie wątroby lub też długotrwałe stosowanie określonych leków.

(Video) Próby wątrobowe - AST, ALT, ALP, BIL, GGTP - enzymy wątrobowe

ALT – przygotowanie do badania

Do badania ALT we krwi należy stawić się na czczo, w godzinach porannych – optymalnie krew powinna zostać pobrana pomiędzy godziną 7:00 a 10:00. Ostatni posiłek należy spożyć przed godziną 18:00 dnia poprzedniego. Przed pobraniem krwi można spożywać wodę mineralną, należy za to unikać innych napojów oraz nie wykonywać aktywności fizycznej, jako że może to niekorzystnie wpływać na wiarygodność wyników badania. 24 godziny przed badaniem należy także powstrzymać się od spożywania alkoholu.

ALT we krwi – normy i interpretacja wyników

W celu interpretacji otrzymanych wyników każdorazowo należy zestawić je z wartościami referencyjnymi, które umieszczone są na wydawanej pacjentowi dokumentacji. Warto mieć także na uwadze, że wynik badania ALT powinien być zestawiany z innymi parametrami wątrobowymi – przede wszystkim z AST, czyli aminotransferazą asparaginianową. Stosunek AST/ALT (wskaźnik de Ritisa) dostarcza wielu istotnych informacji na temat możliwych nieprawidłowości w funkcjonowaniu wątroby oraz innych elementów układu pokarmowego. Przydatność diagnostyczna wskaźnika de Ritisa jest największa przy mniej niż 5-krotnym przekroczeniu wartości prawidłowych aminotransferaz.Ze względu na znaczne skomplikowanie mechanizmów fizjologicznych, które mogą prowadzić do odchyleń od normy w zakresie aktywności enzymów wątrobowych wyniki tych badań należy każdorazowo skonsultować z lekarzem. Na podstawie otrzymanych danych, historii choroby pacjenta oraz jego objawów przedmiotowych lekarz będzie w stanie w sposób właściwy zinterpretować wyniki badania ALT w kontekście klinicznym oraz zaplanować optymalne postępowanie diagnostyczno-lecznicze.

Podwyższone ALT – możliwe przyczyny

Podwyższone wartości ALT we krwi żylnej mogą mieć wiele przyczyn. Dokładna interpretacja wyniku zależna jest od poziomów innych parametrów wątrobowych, z czego najważniejsze jest równoczasowe oznaczenie wartości AST, czyli aminotransferazy asparaginianowej.Wzrost wartości ALT może wynikać m.in. z następujących stanów chorobowych:

 • Ostre oraz przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby (WZW) różnego typu (A, B, C, D, E),
 • Zapalenie wątroby wywoływane przez inne wirusy (np. EBV lub CMV),
 • Stłuszczenie wątroby,
 • Toksyczne uszkodzenie wątroby (wywoływane np. przez określone grupy leków lub toksyny),
 • Choroba Wilsona,
 • Alkoholowe uszkodzenie wątroby,
 • Marskość wątroby,
 • Ostre niedokrwienie wątroby,
 • Zakrzepica żył wątrobowych.

Poza chorobami dotyczącymi bezpośrednio tkanek wątrobowych zwiększone wartości ALT we krwi mogą występować także m.in. w przebiegu określonych chorób tarczycy, po zawale serca, na skutek zwiększonej aktywności fizycznej lub też jako efekt uboczny stosowania niektórych leków. W celu poprawnej interpretacji wyników każdorazowo należy skonsultować się z lekarzem.

Jak obniżyć ALT?

Sposób skutecznego obniżenia ALT zależny jest od bezpośrednich przyczyn zwiększonej aktywności enzymów wątrobowych we krwi danej osoby. Leczenie chorób wątroby może polegać m.in. na zmianie nawyków zdrowotnych, stosowaniu właściwej farmakoterapii lub postępowaniu chirurgicznym. Leczenie każdorazowo dobierane jest indywidualnie przez lekarza do danego przypadku klinicznego, z uwzględnieniem dodatkowych obciążeń chorobowych, dokładnej specyfiki danego schorzenia oraz innych czynników około zdrowotnych.

ALT - Znajdź badania powiązane

Nazwa badania

Cena w punkcie

Cena on-line

Badanie dostępne w pakietach

e-PAKIET DLA KAŻDEGO (MINIMUM)

Cena wg. cennika w Poznaniu:

146.00PLN

89.00PLN

(Video) Marskość Wątroby 👉 Objawy, Diagnostyka, Leczenie | Medycyna360

WIĘCEJ

e-PAKIET DLA KAŻDEGO (MEDIUM)

Cena wg. cennika w Poznaniu:

265.00PLN

151.00PLN

WIĘCEJ

e-PAKIET DLA PLANUJĄCYCH CIĄŻĘ

Cena wg. cennika w Poznaniu:

718.00PLN

447.00PLN

WIĘCEJ

(Video) Morfologia krwi - leukocyty (WBC), erytrocyty (RBC) oraz trombocyty/płytki krwi (PLT)

e-PAKIET DLA KOBIET DOJRZAŁYCH

Cena wg. cennika w Poznaniu:

580.00PLN

499.00PLN

WIĘCEJ

e-PAKIET DLA MĘŻCZYZN

Cena wg. cennika w Poznaniu:

506.00PLN

359.00PLN

WIĘCEJ

e-PAKIET PODARUNKOWY DLA MĘŻCZYZN

Cena wg. cennika w Poznaniu:

312.00PLN

(Video) Choroby wątroby – diagnostyka i leczenie

186.00PLN

WIĘCEJ

e-PAKIET DLA KOBIET

Cena wg. cennika w Poznaniu:

400.00PLN

299.00PLN

WIĘCEJ

e-PAKIET ZDROWY START Z WITAMINĄ D

Cena wg. cennika w Poznaniu:

177.00PLN

129.00PLN

WIĘCEJ

Artykuły powiązane z badaniem: ALT

Światowy Dzień Układu Pokarmowego - 29 maja CZYTAJ WIĘCEJ

(Video) Hepatolodzy: Jakie są objawy chorób wątroby?

Regeneracja wątroby - co warto wiedzieć? CZYTAJ WIĘCEJ

FAQs

Jaki wynik ALT jest niepokojący? ›

AST/ALT < 1,0 świadczy o łagodnym uszkodzeniu wątroby; AST/ALT >1,0 (a szczególnie > 2,0) świadczy o martwicy komórek wątroby, także w zawale mięśnia sercowego; AST/ALT ok. 1,0 występuje między innymi w marskości wątroby, w ostrej cholestazie zewnątrzwątrobowej, w nowotworach wątroby i przerzutach do wątroby.

Jaki wynik ALAT jest niepokojący? ›

Prawidłowe wyniki ALAT to takie nieprzekraczające 40 IU/l. Oznacza to, że niskie poziomy ALT są zwykle porządane, w przeciwieństwie do zbyt wysokich. Gdy dochodzi do uszkodzenia wątroby, ALAT uwalniany jest do krwiobiegu, a jego stężenie we krwi rośnie - wysokie wartości ALAT świadczą o chorobie wątroby.

Co oznacza wysokie ALT? ›

ALT podwyższone

Wartości 200-400IU/l wskazują na przewlekłe stany zapalne, przewlekłe toksyczne uszkodzenie wątroby, zawał mięśnia sercowego, cholestazę, marskość wątroby.

Jaki powinien być prawidłowy wynik ALT? ›

Norma ALT. Wynik ALT uznawany za prawidłowy nie powinien przekraczać 35–40 IU/l. Ostatnio zaproponowano obniżenie górnej granicy wartości prawidłowych ALT do 30 IU/l u mężczyzn i 19 IU/l u kobiet.

Jakie są pierwsze objawy marskości wątroby? ›

Objawy marskości wątroby
 1. osłabienie i łatwe męczenie się
 2. utrata apetytu i niezamierzony spadek masy ciała.
 3. zaburzenia koncentracji.
 4. stany podgorączkowe.
 5. przybranie charakterystycznej postawy, tzw. wygląd „kasztanowego ludzika” – szczupłe kończyny górne i dolne z powodu zaniku mięśni i powiększony obwód brzucha.
Sep 7, 2017

Jak leczyć podwyższone ALT? ›

Osoba, u której wykryto podwyższony poziom ALT, powinna poinformować lekarza o przyjmowaniu jakichkolwiek leków lub parafarmaceutyków. Również spożywanie zbyt dużej ilości potraw typu „fast food” może powodować uszkodzenie wątroby i niewielki wzrost aktywności ALT.

Jak zregenerować wątrobę domowymi sposobami? ›

Surowe warzywa oraz owoce są jednym z najważniejszych elementów diety oczyszczającej wątrobę, ponieważ dostarczają one antyoksydanty. Ponadto neutralizują nadmiar kwasów w naszym organizmie. Z owoców i warzyw można także wyciskać soki. Zaleca się również gotowanie produktów na parze.

Jak sprawdzić w jakim stanie jest wątroba? ›

Najprostszym sposobem na sprawdzenie kondycji wątroby jest wykonanie szybkiego testu na próby wątrobowe (ALT i AST) z apteki. Do niedawna - wykonanie tego typu badań z krwi - było możliwe tylko w laboratorium.

Czy próby wątrobowe wykryją raka? ›

Celem przeprowadzania prób wątrobowych jest wykrycie zapalenia wątroby wywołanego przez wirusy B i C, stłuszczenia spowodowanego otyłością, zaburzeniami gospodarki tłuszczowej, cukrzycą czy nadużywaniem alkoholu, a także szkód spowodowanych przez leki. Próby wątrobowe pozwalają również wykrywać nowotwory wątroby.

Od czego wzrasta ALAT? ›

Najczęstszą przyczyną wzrostu aktywności ALT są ostre choroby wątroby, w wyniku których stężenie enzymu we krwi wzrasta kilkukrotnie. W przypadku chorób przewlekłych poziom ALT rośnie w mniejszym stopniu. Najwyższe wzrosty notuje się natomiast na skutek toksycznego lub niedokrwiennego uszkodzenia wątroby (np.

Jak obniżyć ALT wątroby? ›

Jak obniżyć ALAT? Wiele osób zastanawia się, jak obniżyć ALAT. Przede wszystkim należy stosować odpowiednio dobrane przez lekarza środki farmakologiczne. Poza tym pomóc może właściwie skomponowana dieta, najlepiej pozbawiona alkoholu i tłuszczów.

Co oznacza ALT 80? ›

Podwyższony ALAT (aminotransferaza alaninowa, ALT) najczęściej stanowi sygnał choroby wątroby. Podwyższone ALT jest odpowiedzią na uszkodzenie komórek tego narządu, które towarzyszy m.in. stłuszczeniu wątroby, marskości, a nawet chorobie nowotworowej.

Co zrobić żeby zregenerować wątrobę? ›

Z diety należy wykluczyć alkohol, mocną kawę i herbatę. Trzeba zadbać o odpowiednią ilość białka, które przyspiesza proces regeneracji. Szczególnie istotne jest chude mięso oraz ryby, które zawierają kwasy omega-3.

Videos

1. Hepatolodzy: Jakie są objawy marskości wątroby?
(Poradnia Hepatolodzy)
2. Tych 6 dziwnych objawów oznacza że Twoja wątroba jest pełna toksyn – OBJAWY uszkodzonej wątroby
(Domowe sposoby na zdrowie)
3. Bliżej DIAGNOSTYKI odc.9. Jak prawidłowo odczytywać wyniki badań?
(Grupa DIAGNOSTYKA)
4. Odczyn Biernackiego 👉 Co oznacza wysokie i niskie OB
(Medycyna360)
5. Przewlekłe WZW – badania na wirusowe zapalenie wątroby
(Medicover Polska)
6. Autoimmunizacyjne choroby wątroby – epidemia czy lepsze możliwości rozpoznawania? [HD]
(EUROIMMUN POLSKA Sp. z o.o.)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Rev. Porsche Oberbrunner

Last Updated: 01/31/2023

Views: 6062

Rating: 4.2 / 5 (53 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Rev. Porsche Oberbrunner

Birthday: 1994-06-25

Address: Suite 153 582 Lubowitz Walks, Port Alfredoborough, IN 72879-2838

Phone: +128413562823324

Job: IT Strategist

Hobby: Video gaming, Basketball, Web surfing, Book restoration, Jogging, Shooting, Fishing

Introduction: My name is Rev. Porsche Oberbrunner, I am a zany, graceful, talented, witty, determined, shiny, enchanting person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.